موسسه حقوقی دادگران مهر پارس هخامنش

ارائه مشاوره و خدمات حقوقی در امور مدنی - کیفری و ثبتی

نمونه سئوال متون فقه 3

برای حل هر مساله لازم است ابتدا خود مساله را تجزیه و تحلیل کرد و موارد کلیدی یا انحرافی را پیدا کرد تا در انتها بتوان به پاسخ صحیح دست پیدا کرد.

 

ابتدا باید طبقات ارث بر را کاملا شناخت

بعد باید وراث فرض بر را  همراه با میزان سهامشان کاملا یاد گرفت

در نهایت لازم است به خوبی محاسبات ریاضی مورد نیاز را انجام داد

 

از یک مثال ساده شروع می کنیم

 

1-     پدر و مادر در صورت وجود یا عدم فرزند چه میزانی ارث می برند؟

 

حداقل ارث برای ابوین ( پدر و مادر )  یک ششم  ترکه برای هر کدام از آنها است که در صورت وجود فرزند تحقق پیدا می کند.

 

در صورت نبودن فرزند سهعم پدر دو سوم و مادر یک سوم خواهد بود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2-     اگر وراث پدر – مادر و دختران باشند میزان سهام چقدر خواهد بود؟

 

      ( یک ششم پدر+ یک ششم مادر + دو سوم دختران ) می شود شش ششم که با کل ترکه برابر است.

 

 

    لازم است بیان شود همیشه میزان سهام با ترکه برابر نیست و گاهی میزان سهام بیشتر می شود که عول می گویند و گاهی میزان ترکه زیادتر می شود که تعصیب گویند.

اکنون  باید تکلیف مازاد وکسری ترکه را مشخص کرد ..

  دقت کنید:

موردی که تعصیب پیش می آید: ( مثال)

 

         وراث   :   مادر و   دودختر

 

         مادر یک ششم   و دختران  دوسوم   سهم می برند( به فرض)

 

         جمع آنها پنج ششم می شود ... یعنی یک ششم اضافه می آید که بایدبه تناسب سهم بالفرض  به

 

         عنوان بالرد به مادر و دختران داده شود.

     

         چطور می شود یک ششم را بین مادر و دختران تقسیم کرد که در این تقسیم دختران طبق نسبت

 

         فروض 4 برابر مادر سهم بالرد دریافت کنند.

     

        اینجا فرمول خاصی ندارد فقط به هوش و خلاقیت شخص  بستگی دارد

 

         یک ششم را می توانیم بنویسیم «  پنج سی ام»

 

       { دوسوم نیز« بیست سی ام » می نویسیم}

      اکنون پنج سی ام را  که همان یک ششم است به پنج قسمت تقسیم کرده و چهارتای آن را به دختران و یک قسمت آن را به مادر می دهیم و محاسبه نهایی را انجام می دهیم

   

مادر می شود پنج سی ام + یک سی ام  که جمعا  شش سی ام می شود

دختران می شود بیست سی ام + چهار سی ام که جمعا بیست و چهار سی ام می شود

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-     با توجه به عبارت « یتوارث الغرقی والمهدوم علیهم اذ کان بینهم نسب و سبب و لایرث الثانی مما ورث الاول» اگر اعضای خانواده ای زن و شوهر و یک دختر باشند و زن و دختر در حادثه ای با هم غرق شوند ، چنانچه زن 72 واحد ترکه و دختر 36 واحد ترکه داشته باشد، سهم الارث آنان را از یکدیگر چقدر است؟

حل این مساله بسیار آسان است:

 باید طبق عبارت عربی  در دو مساله مجزا به این مورد رسیدگی کنیم

اول:  فرض کنیم مادر فوت شده است با وجود پدر سهم دختر را محاسبه می کنیم

 پدر که در این مورد زوج محسوب می گردد با وجود دختر  یک چهارم ارث می برد و بقیه ارث به دختر می رسد

پس محاسبه می کنیم:     اگر یک چهارم ترکه به زوج برسد سه چهارم آن به دختر می رسد که میزان آن 54  واحد است   ...   پس دختر از مادرش 54 واحد ترکه ارث می برد

 

دوم : فرض کنیم دختر فوت شده است با وجود پدر سهم مادر را محاسبه می کنیم

مادر چون حاجبی ندارد یک سوم ارث می برد که میزان آن 12 واحد ترکه خواهد شد

      (یعنی یک سوم   سی و شش   واحد)

 با توجه به لاعول فی لافرایض  اگر ماترک 72 واحد و   ورثه عبارت از زوج و دودختر و مادر باشند، سهم زوج ، مادر و دو دختر را محاسبه کنید؟

 

این مساله بسیار راحت است و نیاز به تمرکز دارد و این که بدانیم در صورت عول از سهم چه کسانی باید کم کنیم

 

با وجود دو دختر سهم زوج یک چهارم می شود که یک چهارم 72 می شود 18

 

مادر یک ششم می برد که سهم آن یک ششم 72 می شود 12

 

دو دختر هم که فرض بر هستند و  دوسوم سهم می برند که می شود 48

 

اگر اعداد سهام راجمع کنین می شود78  یعنی 6 واحد ترکه کم می آوریم ( عول رخ داده است)

 

پس از سهم چه کس یا کسانی باید کم کنیم

باید به خاطر داشته باشیم که در این مورد از سهم دختران میزان مازاد کسر می گردد که این 6 واحد را از سهم دختران کم می کنیم که می شود 42 واحد

 

 

با آرزوی موفقیت برای شما دانشجویان گرامی .مهدی خرم دل

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۹ دی۱۳۸۹ساعت 12:50  توسط مهدی خرم دل  |